Wat is traditionele Chinese geneeskunde?

Traditionele Chinese geneeskunde (TCM) is een verzamelnaam voor een verscheidenheid aan traditionele medische gebruiken uit China, die gedurende duizenden jaren ontwikkeld zijn. Het grootste deel van de TCM werd afgeleid van het Taoïsme.

De TCM bestaat uit vijf onderdelen: acupunctuur, kruidengeneeskunde, bewegingskunst, ademhalings- & concentratieoefeningen en diëtiek. In het westen is acupunctuur de meest bekende en de meest toegepaste. In China echter neemt kruidengeneeskunde een minstens even grote plaats in, zowel preventief als curatief.

Chinese geneeskunde werkt op het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Door analyse van de interne systemen van het menselijk lichaam wordt kennis verkregen, die wordt toegepast op het behandelen en het voorkómen van ziekten.