Wat is Ayurveda?

Ayurveda is de traditionele gezondheidsleer van India en wordt in grote delen van Azië gebruikt. Het woord Ayurveda bestaat uit: Ayur (wat leven betekent) en Veda (kennis of weten). Ayurveda is dus letterlijk de kennis van het leven.

Ayurveda is een holistische- & preventieve geneeswijze, met als doel om ziekte zowel te voorkomen als te genezen. Deze wetenschap stamt uit het verre verleden toen filosofie en geneeskunde nog niet gescheiden waren. Het juiste tijdstip van het ontstaan van de Ayurveda is niet vastgesteld. Er wordt van uitgegaan dat vastlegging in geschrift plaatsvond tussen 3.500 en 5.000 jaren geleden. Dit verklaart de sterke invloed van de filosofische zienswijze in de Ayurvedische leer.