Wat is Electro Fysiologische Diagnostiek?

De mens staat in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving. Contact vindt plaats via voeding, ademhaling en prikkels vanuit onze zintuigen, die worden geregistreerd door ons zenuwstelsel. In reactie op dit contact reageert de mens in functie (fysiologisch) en dysfunctie (pathologisch).

Deze reacties vinden plaats in het bindweefsel en manifesteren zich als symptomen. Vervolgens uiten deze symptomen zich op verschillende manieren met hun eigen kenmerken, van waaruit een ziektebeeld kan ontstaan.

De reacties in het bindweefsel worden meetbaar gemaakt door middel van Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD). EFD meet bepaalde punten in de huid, met name op handen en voeten. Elk punt staat in directe relatie met een deel of functie van een orgaan. Bij stoornissen in een bepaald orgaan zal de weerstand van het bijbehorende punt afwijken. Zo is het mogelijk de oorzaak van een klacht op te sporen.