Vereniging en registratie informatie

Edith de Jong is als mesoloog geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM), de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). In geval van een geschil wordt dit via de VBAG afgehandeld door Quasir, een onafhankelijke geschillencommissie.

Informatie over de afhandeling van geschillen, kunt u via deze link nalezen: Geschillencommissie.

Richtlijnen en gedragscode

Mesologie is een beschermd beroep. De Mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.

KvK-nummer : 52070336
Lid NVVM en NRM, registratienummer M0112
Lid VBAG, lidnummer 21902002
Aangesloten bij RBCZ/TCZ, licentienummer 406013R