Vereniging en registratie informatie

Alle gediplomeerde Mesologen zijn geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM), bij het Nederlands Register voor Mesologie (NRM) en bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG).

De verenigingen regelen onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure, de beroepsethiek, controle van de reglementen en de visitatie.

Richtlijnen en gedragscode

Mesologie is een beschermd beroep. De Mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.

KvK-nummer : 52070336
Lid NVVM en NRM, registratienummer M0112
Lid VBAG, lidnummer 21902002
Aangesloten bij RBCZ/TCZ, licentienummer 406013R